Nytänkande rekryteringsföretag för snabba lösningar
Jobblotsen är en ny typ av bemanningsföretag som startades i Nacka för cirka ett år sedan av Wadih El-Achkar. Vad de utlovar är en snabb rekryteringsprocess, utbildning efter behov samt matchning mellan arbetssökande och företag. Efter många år som dels kommundirektör och dels näringslivschef inom kommunen har Wadih lärt sig en hel del om både näringslivets behov och hur den offentliga sektorn fungerar och tanken med företaget är att rekrytera personal i nära samarbete med företagen.
Wadih El-Achkar, som kom till Sverige som 7-åring från krigets Libanon, har en imponerande meritlista bakom sig inom både den offentliga sektorn och som egenföretagare. Närmast kommer han från Frösön där han bland annat blev känd som Sveriges yngsta kommundirektör när han vid 28 års ålder tillträdde posten i Ragunda kommun. Därefter har Wadih hunnit med att vara både näringslivsdirektör i Botkyrka kommun och driva eget företag. Att de olika sektorerna har helt olika utgångspunkter är något Wadih flera gånger konstaterat. Medan utgångspunkten för den offentliga sektorn handlar om ledtider talar företagen istället om snabba beslut och praktisk handling, speciellt när det gäller personalrekrytering.

Vad Wadih kommit fram till efter alla kontakter med företagare är att det idag behövs en rekryteringsverksamhet som är flexibel, lyhörd, serviceinriktad och omställningsbar, medan dagens verksamheter istället till stor del bygger på coaching. På försök startade han därför, tillsammans med två medarbetare, det egna bemanningsföretaget Jobblotsen för att försöka tillgodose näringslivets behov.
– Vad vi vill definiera oss som är en mix mellan bemanning, utbildning och rekrytering, vilket är en företagsform som inte finns idag, berättar han.
Jobblotsens affärsidé handlar framför allt om att kunna förse företag som har ett stort behov av personal, som till exempel lagerarbetare eller väktare, med det antal personer de behöver genom snabbutbildningar. Tillsammans med arbetsgivaren identifierar Jobblotsen de aktuella behoven för att sedan presentera en tänkbar kandidat som de intervjuar tillsammans. Därefter upprättas en utbildningsplan som innefattar praktik hos arbetsgivaren.
– Eftersom hela vårt utbildningssystem bygger på företagsprognoser två gånger om året är det här ett sätt att snabbt kunna tillgodose de oförutsedda behov som därmed uppstår under året, konstaterar han.
Den andra delen av Jobblotsens affärsidé handlar om bristen på rörlighet på den svenska arbetsmarknaden. Något som enligt Wadih handlar om både brist på information om vilka arbetsmöjligheter det finns i olika delar av landet och brist på aktörer som kan förmedla paketlösningar när det gäller arbetssökande med familj som behöver flytta för att få jobb. Just de bristerna är något Wadih vill avhjälpa genom Jobblotsen. Genom att gå igenom och presentera vilka möjligheter som finns på olika orter i form av arbetsmarknadsutbildningar, boende, barnomsorg samt medföljandes behov får den arbetssökande ett konkret alternativ att ta ställning till. Vid en eventuell flytt kan de också få hjälp med myndighetskontakter och annat för att allt ska fungera.
– Genom att få den typen av hjälp tror vi helt enkelt att folk skulle våga flytta i betydligt större omfattning än idag.
Wadih hoppas att de ska komma igång med den typen av hjälp redan under 2011, speciellt som Nacka till skillnad från många andra kommuner är positiva till andra leverantörer när det gäller arbetsförmedling.

Med sin bakgrund inom den offentliga sektorn tror Wadih att han har alla förutsättningar att lyckas med företaget, speciellt med tanke på de övriga medarbetarna där den ena varit med om att starta en finansbank i Norrland och den andra är skådespelare.
– Just den olikheten är något som gör oss både kreativa och starka, menar han.
Det Wadih tycker är roligt med verksamheten är att kunna para ihop rätt arbetssökande med rätt företag och de är noga med att ta reda på så mycket som möjligt om båda parter. De följer också upp rekryteringarna vartefter för att se hur det fungerar.

Jobblotsen

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-420 569 71


Email:
wadih.elachkar@jobblotsen.se

Hemsida:
www.jobblotsen.se

Adress:
Jobblotsen
Brantvägen 3
13344 Saltsjöbaden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN